1. TÜBİTAK Projelerinin hangileri TR Dizin’de yer almaktadır?
  2. TÜBİTAK Projelerine tam metin erişim sağlanmakta mıdır?
  3. TR Dizin’de yer alan bir projede araştırmacı adı görünmüyor, ne yapılmalıdır?
  • No labels