Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bilgi

Öncelikle revizyon işleminin yazar tarafından tamamlanmış olması, yani, işlem sırasının Editörde olması gerekir. Böylece editör süreci devam ettirebilir.

Revizyondan sonra işlem sırası editöre geçti ise, editörlük "Dosyalar" menüsüne geçerek, gönderilen revizyonu kontrol etmeli ve dosyanın yeniden değerlendirilmesi uygun görülüyor ise, dosyanın yanındaki seçeneklerden hakeme görünürlüğünü açmalıdır.

Dosya kontrolünün ardından, makaleyi, daha önce atadığınız hakemlerin değerlendirmesini istiyorsanız, tablodaki hakeminizin yanında yer alan "Yeniden ata" butonunu kullanabilirsiniz. Böylece, makaleyi önceden değerlendiren hakeme, yeniden değerlendirme talep ettiğiniz mail gönderilir.

Farklı hakem atamak istiyorsanız, sağ taraftaki "Hakem Ata" seçeneğini kullanınız.


İzlemek için tıklayınız.