Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Soru

Süreç ayarlarını, süre ayarlarını nasıl yapabilirim?

Yetkileri nasıl kısıtlayabilirim?

Alan Editörünün sadece öneri yapmasını istiyorum, nasıl yapabilirim?

Bilgi

Editör panelinden, MENU>>Gönderi ve Süreç>>"Süreç Ayarları" sayfasına geçiniz. Açılan sayfada; süreç, süre ve editör takımı ayarlarınızı yukarıdaki menülere tıklayarak yapabilirsiniz.
Burada yapılan ayar geneldir ve derginize bundan sonra gelecek makaleleri etkiler.
Daha önceden sürece girmiş makaleler burada yapılan değişiklikten etkilenmez.


Süreçte yer alan makaleler için ayar yapmak isterseniz, makale editörü olarak süreç sayfasında, sağ taraftaki seçeneklerde yer alan "Süreç Ayarlarını Düzenle" butonuna tıklayınız. Açılan menülerden, süreçteki makaleniz için ayar değişikliği yapabilirsiniz.


Editör Takımı ve Yetkileri sayfasında, süreçte görev alan roller için yetki ayarı yapabilirsiniz.

Alan editörünüzün karar işaretlemesini istemiyorsanız, bu durumda yetkisini öneri yapabilir durumuna çekebilirsiniz. Böylece sadece önerisini ekler. Nihai kararı ise editör verir.


İzlemek için tıklayınız.

Dokümanı görmek için tıklayınız.