Etik kurul izinleri her makale için talep edilmez. “Etik kurul izni gerektiren” Türkiye veya yabancı adresli tüm makaleler için talep edilmektedir.

Etik kurul izni gerektiren araştırmalar;

  • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
  • İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
  • İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
  • Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
  • Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Ayrıca;

  • Olgu sunumlarında (vaka analizi) “Aydınlatılmış Onam Formu” alındığının belirtilmesi,
  • Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
  • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Çalışmaların etik kurul izni  gerektirip gerektirmediği noktasında linkte yer alan şemalardan yararlanabilirsiniz.

EtikKurulOnayBelgesiSeması.pdf

  • No labels