1. Dizin nedir?
 2. TR Dizin nedir?
 3. TR Dizin’in kapsamı nedir?
 4. ORCID numarası nasıl alınır?
 5. TR Dizin ve DergiPark farkı nedir?
 6. DergiPark’ta yer alan bir dergi TR Dizin’de dizinlenmekte midir?
 7. Yeni bir dergi yayımlamayı planlıyoruz ? Ne yapılmalıdır?
 8. Bir derginin hakemli dergi olması için ne gerekir?
 9. Bir derginin uluslararası olması için ne gerekir?
 10. Alan indeksi nedir?
 11. Dergi editörler kurulu kimlerden oluşmalıdır?
 12. Derginin bağımsız web sayfası olması ne demektir?
 13. Dergi web sayfası nasıl olmalı, nelere yer verilmelidir?
 14. Konu alanlarına göre yıllık yayın periyodu ne olmalıdır?
 15. Hakem raporu örnekleri hangi formatta yüklenmelidir?

 16. TR Dizin’de kayıtlı dergi hem basılı hem de elektronik olarak yayın hayatına devam ediyorsa, yayınlanan basılı nüshaları ULAKBİM’e göndermek gerekir mi?

 17. Bir web sayfasında TR Dizin’e link vermek için herhangi izne ihtiyaç var mıdır?

 18. Dergi hem basılı hem de elektronik formatta yayınlanıyor. Her iki format için aynı ISSN (Uluslararası Standart Süreli / Elektronik Süreli Yayın Numarası) kullanılabilir mi?
 19. Dergi birden fazla dilde yayınlanıyorsa hepsi için aynı ISSN (Uluslararası Standart Süreli / Elektronik Süreli Yayın Numarası) kullanılabilir mi?

 • No labels