Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Etik kurul izinleri her makale için talep edilmez.  “Etik kurul izni gerektirenTürkiye veya yabancı adresli tüm makaleler için talep edilmektedir.

...