1. Etik kurul izinleri her makale için mi istenmektedir?
  2. TR Dizin makalelerde etik kurul izni neden istemektedir?
  3. Etik kurul izinleri ile ilgili bilgileri nerede belirtmeliyiz?
  4. Etik kurul izinleri dergide veya makalede yayımlanmalı mı? TR Dizin’e gönderilmeli midir?
  5. Etik kurul izinleri dışında hangi izinler alınmalıdır?
  6. İntihal oranı ile ilgili TR Dizin kriteri var mıdır?
  7. Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler nelerdir?
  8. Ne tür bir çalışma etik kurul incelemesi gerektirmez?
  • No labels